SİRKÜLER

07.10.2016 tarihinde Resmi Gazete’de “Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik incelendiğinde, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği müessesesi ile ilgili kapsamlı değişiklikler yapıldığı ve Yetkilendirilmiş...

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarih 29800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun özeti aşağıda dikkatinize sunulmaktadır. 27/2/2003 tarihli ve 4817...

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 25.08.2016 tarih 29812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.             Yapılan değişiklikle Yönetmeliğin;          ...

MAKALELER

NAZALI Gümrük ve Dış Ticaret Ortağı, Gümrük Müşaviri Fatih UZUN tarafından hazırlanan “Yeni Gümrük Kanunu Taslağı Neler Getiriyor” adlı makale Gümrük ve Ticaret Dergisinin...

Ofisimizin Yönetici Ortağı Av.Ersin Nazalı tarafından hazırlanan “Vergi ve Anayasa Mahkemesinin Kararı Işığında Vergi Ziyaı Cezasının Akıbeti” adlı makale Vergi Dünyası Dergisi’nin Şubat 2006 sayısında yayımlanmıştır. I-GİRİŞ Bilindiği...

BUSINESS WORLDWIDE MAGAZIN 2016

blue_gold_awards-gceNAZALI Vergi ve Hukuk ekibi, Business Worldwide Magazin tarafından, 2016 yılında Türkiye’nin “En İyi Vergi” ve “En İyi Transfer Fiyatlandırması” firması kategorilerinde Global Kurumsal Mükemmellik ödülüne layık görülmüştür.

YAYINLAR

SİRKÜLER ÜYELİĞİ

İsim*

E-posta*

Meslek

Firma

Duyuru Almak İstediğiniz Konuları Seçiniz*
GümrükHukukMarka ve PatentSosyal GüvenlikVergi