AJANDA

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 23/02/2018 tarihinde yayınlanan sirküler aşağıda yer almaktadır. “VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/100 Konusu: 01/01/2018 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanan Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü...

SİRKÜLER

07.10.2016 tarihinde Resmi Gazete’de “Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik incelendiğinde, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği müessesesi ile ilgili kapsamlı değişiklikler yapıldığı ve Yetkilendirilmiş...

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarih 29800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun özeti aşağıda dikkatinize sunulmaktadır. 27/2/2003 tarihli ve 4817...

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 25.08.2016 tarih 29812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.             Yapılan değişiklikle Yönetmeliğin;          ...

MAKALELER

ÖZET: Fikri ve sınai mülkiyet haklarına verilen önem ve bu hakların ne ölçüde korunduğu, ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyini ve istihdam seviyesini etkileyen önemli faktörlerdendir....

Ofisimizin Yönetici Ortağı Av.Ersin Nazalı tarafından hazırlanan “Yine, Yeni Bir Değişiklik: Ortaklara Borçlar Hesabının Sermayeye Dönüşümü Hikâyesi” adlı makale Vergi Dünyası Dergisi’nin Aralık 2013 sayısında yayımlanmıştır. Gümrük...

BUSINESS WORLDWIDE MAGAZIN 2016

blue_gold_awards-gceNAZALI Vergi ve Hukuk ekibi, Business Worldwide Magazin tarafından, 2016 yılında Türkiye’nin “En İyi Vergi” ve “En İyi Transfer Fiyatlandırması” firması kategorilerinde Global Kurumsal Mükemmellik ödülüne layık görülmüştür.

YAYINLAR

SİRKÜLER ÜYELİĞİ

İsim*

E-posta*

Meslek

Firma

Duyuru Almak İstediğiniz Konuları Seçiniz*
GümrükHukukMarka ve PatentSosyal GüvenlikVergi