Ortaklara Borçlar Hesabının Sermayeye Dönüşmesinde Ne Değişti?

609

Ofisimizin Yönetici Ortağı Av.Ersin Nazalı tarafından hazırlanan “Ortaklara Borçlar Hesabının Sermayeye Dönüşmesinde Ne Değişti?” adlı makale Vergi Dünyası Dergisi’nin Eylül 2013 sayısında yayımlanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün Temmuz ayı içinde ticaret sicil
müdürlüklerine göndermiş olduğu genelge sonrasında, ticaret sicil müdürlükleri ortaklara borçlar hesabının sermayeye dönüştürülmesi durumunda Mahkemece atanan bilirkişinin raporunu aramaktadır. Dolayısı ile şu ana kadar yapılan uygulama tamamen değişmiştir. Ancak bu uygulamanın hem kanunun genel felsefesine hem de genelgenin lafzına uygun olmadığı düşünülmektedir.

Makalenin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız…