Mevcut A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin Geçerlilik Süresi

1300

07.10.2016 tarihinde Resmi Gazete’de “Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Bu Yönetmelik incelendiğinde, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği müessesesi ile ilgili kapsamlı değişiklikler yapıldığı ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yetki alanının genişletildiği görülmektedir.

Ayrıca aynı Yönetmeliğin Geçici Madde 9’unda “ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olan ve geçerliliğini koruyan tüm A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerinin süresi 15/8/2017 tarihine kadar uzatılır.” düzenlemesi getirilmiştir.

Aynı Geçici 9. Maddenin C fıkrası da “Bu madde kapsamında süresi uzatılan A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgeleri kapsamında yararlanılacak hak ve yetkiler ile bu hak ve yetkilerin askıya alınması ve geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” Şeklindedir.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca mevcut A ve B sınıfı OKSB’ler  01.01.2017 tarihine kadar verilmekteydi. Bu firmaların 01.01.2017 tarihine kadar OKSB’lerini Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile yenilemesi gerekmekteydi. Yapılan bu düzenleme ile birlikte OKSB’lerin geçerlilik süresi 15.08.2017 tarihine kadar uzatılarak, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusu için hazırlıkları devam eden firmaların da mavi hat uygulamasının getirdiği avantajlardan, 15.08.2017 tarihine kadar yararlanmaya devam edecekleri anlaşılmaktadır. Mevcut OKSB’lerin sürelerinin otomatik olarak mı uzayacağı yoksa bir başvuru yapılıp yapılmayacağının çok kısa bir süre içinde Bakanlığın yapacağı ikincil düzenleme ile açıklığa kavuşması beklenmektedir. Geçmiş pratikler göz önüne alındığında yeni bir başvuru yapılarak süre uzatımından yararlanılacağını öngörmek mümkündür.

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde aşağıdaki kişilerle irtibata irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

enazali@nazali.av.tr

Erdem Akılotu

Ortak, Gümrük Müşaviri

eakilotu@nazali.av.tr

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.