ŞEHİT, HARP VE VAZİFE MALULLERİNİN ÇOCUKLARINA EĞİTİM VE ÖĞRETİM YARDIMI ARTTIRILDI

243

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 79 uncu maddesi kapsamında bulunan şehitler ile harp ve vazife malullerinin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her yıl ödenen Eğitim ve Öğretim Yardımlarının 2017-2018 öğretim yılına ait kişi başı tutarı yıllık olarak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

            İlköğretim (1-8. Sınıflar) için          : 1.540,59 TL

            Lise için                                             : 2.310,89  TL

            Yüksekokul için                                : 3.081,18 TL 

 Buna göre;

  • Şehitler ile Harp ve Vazife malulü çocuklarına,
  • 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim görenlere,
  • 5434 sayılı Kanunun Ek 79’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin çocuklarına,
  • 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında aylık almakta olanların veya bunlardan vefat edenlerin çocuklarına,

Eğitim ve öğretim yardımı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerinin öğrencilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın 27 Eylül 2017 tarihinde ödenecektir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde aşağıdaki kişilerle irtibata irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

Çağdaş Güren

Yönetici Ortak, Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.