GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SİRKÜLERİ 2017/35

167
Sirkülerin Özeti:
1206.00.99.00.19 GTİP’indeki “ayçiçeği tohumu” cinsi eşyanın ithalindeki gözetim tutarının değiştirilmesi

-Et ve bazı tahıl ürünlerinin ithalinde uygulanan gözetim tutarlarının yeniden belirlenmesi

1- 07/09/2017 tarihli 30173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile  15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1’inci maddesinde yer alan tabloda bulunan 1206.00.99.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonuna ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (1) nolu dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1206.00.99.00.19 Diğerleri 570 (1)

Anılan Tebliğe erişmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170907.htm

2- 08/09/2017 tarihli 30174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile 30/6/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’in 1’inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti            (ABD Doları/Ton*)
0102.29.05.00.00 Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar 3.000
0102.29.10.00.00 Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler 3.500
0102.29.21.00.00 Kesimlik olanlar 3.000
0102.29.29.00.00 Diğerleri 3.500
0102.29.41.00.00 Kesimlik olanlar 3.000
0102.29.49.00.00 Diğerleri 3.500
0102.29.51.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçenler 3.000
0102.29.51.00.19 Diğerleri 3.000
0102.29.59.00.00 Diğerleri 3.500
0102.29.61.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar 3.000
0102.29.61.00.19 Diğerleri 3.000
0102.29.69.00.00 Diğerleri 3.500
0102.29.91.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar 3.000
0102.29.91.00.19 Diğerleri 3.000
0102.29.99.00.00 Diğerleri 3.500
0201.10.00.00.00 Karkas ve yarım karkas 4.500
0201.20 Diğer kemikli parçalar 4.500
0202.10.00.00.00 Karkas ve yarım karkas 4.500
0202.20 Diğer kemikli parçalar 4.500
10.01 Buğday ve mahlut 200
10.03 Arpa 200
1005.90.00.00.11 Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır) 500
1005.90.00.00.19 Diğerleri 200

*Ton: Brüt Ağırlık”

Anılan Tebliğe erişmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170908.htm

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde aşağıdaki kişilerle irtibata irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

Fatih Uzun

Ortak, Gümrük Müşaviri

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.