MYK SINAV ÜCRETLERİ FONDAN KARŞILANACAK MESLEKLER ARTTIRILMIŞTIR

312

4 Nisan 2015 tarihli 6645 sayılı Kanunun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yaptığı değişiklikler ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişilerin çalıştırılamayacağı düzenlenmiştir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler, sınavlarda başarılı olmak koşuluyla yalnızca bir kez yararlanabilecektir.

Bakanlar Kurulu tarafından 14/05/2015 ve 21/03/2016 tarihlerinde yayımlanan iki karar ile 115 meslek bu kapsama alınmış olup 15/08/2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önce belirlenen 115 mesleğe 46 meslek daha eklenerek toplamda 161 meslek kapsama dahil edilmiştir.

15/08/2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin işsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretleri listesine aşağıdaki meslekler eklenmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı’na BURADAN ulaşabilirsiniz.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

Çağdaş Güren

Yönetici Ortak, Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.