GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SİRKÜLERİ 2017/36

134
Sirkülerin Özeti:
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamındaki ülke ve Hariç Sektör Listesindeki Değişiklik

– 2016/9391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları eklerindeki listelerde yer alan bazı eşyanın gümrük vergisi oranının yeniden belirlenmesi

– Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe metninde bazı değişiklikler yapılması

– Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Ödeme Yapma Zorunluluğunun Kaldırılması

1- 16/09/2017 tarihli 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli 3 sayılı Liste  kapsamında “Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler ve Hariç Sektörler” listesi değişikliğe uğramış ve liste aşağıdaki tabloda kayıtlı şekilde güncellenmiştir.

Belirtilen Kararın yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanının verilmiş olması halinde önceki Karar hükümleri uygulanacaktır.

Anılan Karar’a erişmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170916.htm

2- 16/09/2017 tarihli 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair 2017/10726 sayılı Karar ile 17/10/2016 tarihli 2016/9391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli tabloda yer alan bazı maddelerin isimleri ile söz konusu tablonun son kısmında bulunan açıklama ve dipnot bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Anılan Karar’a erişmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170916.htm

3- 19/09/2017 tarihli 30185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10740 sayılı Karar ile Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe metninde yapılan bazı değişiklikler onaylanmıştır.

Anılan Karar’a erişmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170919.htm

4- 20/09/2017 tarihli 30186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10718 sayılı Karar ile Serbest Bölgelerdeki her türlü faaliyetler ile ilgili her türlü ödemelerin 01.10.2017’den itibaren döviz veya türk lirası ile yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda daha önce 11 Mayıs 2017 tarihli ve 2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasında yapılan ticaret haricindeki tüm diğer işlemlerde Türk Lirası ile ödeme yapılması zorunluluğu getirilmesine ilişkin Karar 1 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Anılan Karar’a erişmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170920.htm

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde aşağıdaki kişilerle irtibata irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

Fatih Uzun

Ortak, Gümrük Müşaviri

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.