7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA PEŞİN ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI

134

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 29.09.2017  tarihli duyurusuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarını 7020 sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme tercihinde bulunarak yapılandıran ancak 05/09/2017 tarihine kadar borçlarını ödemeyen işveren ve sigortalılar 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma borcunu 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen geç ödeme zammı ile 02/10/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde yapılandırma hükümlerinden faydalandırılacaklardır.

Buna göre, borçlarını ödemeyen işveren ve sigortalıların 02/10/2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik İl/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmeleri ve 05/09/2017 tarihinden itibaren gecikilen her gün için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte borçlarını ödemesi halinde 7020 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırma işlemleri bozulmamış sayılacaktır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

Çağdaş Güren

Yönetici Ortak, Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.