GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SİRKÜLERİ 2017/37

145
Sirkülerin Özeti:
9617.00.00.00.11 ve 9617.00.00.00.19 tarife pozisyonlarındaki eşyaya gelen gözetim uygulaması

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2005/5) 1’inci maddesinde yapılan değişiklik

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in (Tebliğ No: 2010/1) Ek-1’inde yer alan “Kayda Alınan Eşya Listesi” başlıklı tabloya 4202 tarife pozisyonunun eklenmesi

-Türkiye ile Singapur arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının fiilen yürürlüğe girmesi ve buna ilişkin tercihli menşei yönetmeliğinin yayımlanması

1- 23/09/2017 tarihli 30189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulanmasına karar verilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti*

(ABD Doları/Kg)

9617.00.00.00.11 Hacmi 0,75 litreyi geçenler 15
9617.00.00.00.19 Diğerleri 15

* Ton: Brüt Ağırlık

Anılan Tebliğe erişmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170923.htm

2- 23/09/2017 tarihli 30189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile  3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in (Tebliğ No: 2005/5) 1’inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti

(ABD doları/ton*)

0801.31.00.00.00 Kabuklu 2.000
0801.32.00.00.00 Kabuksuz 9.000
0802.11 Kabuklu 4.400
0802.12 Kabuksuz 6.900
0802.31.00.00.00 Kabuklu 3.500
0802.32.00.00.00 Kabuksuz 6.500

*ton: brüt ağırlık”

Anılan Tebliğe erişmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170923.htm

3- 23/09/2017 tarihli 30189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile  31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’in Ek-1’inde yer alan “Kayda Alınan Eşya Listesi” başlıklı tablodaki “41.15” ibaresinin yer aldığı satırdan sonra gelmek üzere “42.02” tarife pozisyonu satırı eklenmiştir.

Anılan Tebliğe erişmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170923.htm

 4- 01/10/2017 tarihli 30197 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yayımlanmış olup bu kapsamda Türkiye ile Singapur arasında imzalanmış olan ve her iki ülke menşeli eşyaya tercihli tarife uygulanmasını sağlayan serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğe erişmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171001.htm

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde aşağıdaki kişilerle irtibata irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

Fatih Uzun

Ortak, Gümrük Müşaviri

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.