GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SİRKÜLERİ 2017/38

210
Sirkülerin Özeti:
2018 yılında ithalatta tahsil edilecek gümrük vergileri ile ilgili kamu ve özel sektör kurumlarından Ekonomi Bakanlığı’nca görüş talep edilmesi.

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca sığır eti ithalatına ilişkin sağlık ve teknik şartlar belirlenmesi.

1- 06/10/2017 tarihli 30202 sayılı Resmi Gazete’de Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan 2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik 2017/2 sayılı Tebliğ ile 2018 yılında ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin uluslararası yükümlülükler göz önünde bulundurularak değerlendirilmeye alınması uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda ithale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

  1. a) Şirketler ve sivil toplum kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde,
  2. b) Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Kasım 2017 tarihine kadar,

Anılan Tebliğ’in Ek-1’de yer alan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığının ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerekmektedir.

Anılan Tebliğe erişmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171006.htm

2- 07/10/2017 tarihli 30203 sayılı Resmi Gazete’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından  yayımlanan 2017/43 sayılı Tebliğ ile sığır eti ithalatına ilişkin sağlık ve teknik şartlar belirlenmiştir.

Anılan Tebliğe erişmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171007.htm

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde aşağıdaki kişilerle irtibata irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

Fatih Uzun

Ortak, Gümrük Müşaviri

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.