GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SİRKÜLERİ 2017/39

182
Sirkülerin Özeti:
21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğindeki değişiklikler.

1- 13/10/2017 tarihli 30209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası) kapsamlı değişiklikler yapılmış olup, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusu yapacak olan veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi olan bazı firmalar için geçerli olan değişikliklerin ana başlıkları özetle aşağıdaki gibidir.

  • Yönetmeliğin 2 no.lu ekind bulunan Soru Formu/Öz Değerlendirme Formu güncellenmiş, firmaların vereceği cevapların aynı formata sahip olmasının sağlanması amacıyla Soru Formu’nda standart cevap seçeneklerin işaretlenmesi uygulaması öngörülmüştür.
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası için başvuracak yükümlüler için aranacak güvenilirlik koşullarından gümrük ihlallerinden kaynaklanan düzenlenen para cezaları para cezaları sayısı ve oranlarına değişikler yapılmıştır.
  • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulunun sağlanması kapsamında sertifika başvurusu yapacak firmaların Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı istihdam eden tüzel kişilerden ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine ilişkin en az üç yıldır danışmanlık hizmeti veren firmalardan gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu getirilmiştir.
  • ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının YYS bakımından kapsamı değişikliğe uğramıştır.
  • Yönetmeliğin önceki versiyonunda bulunan EK:7 (Yerinde İnceleme Değerlendirme Formu) uygulamasına son verilmiştir.
  • Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün başvuruları değerlendirme süreleri arttırılmış ve başvuruların değerlendirilmesi aşamasında ek süre istenebileceği belirtilmiştir.
  • İhracatta yerinde gümrükleme, götürü teminat, izinli gönderici, izinli alıcı, ithalatta yerinde gümrükleme gibi basitleştirilmiş gümrük uygulamalarına ilişkin koşullar ve uygulamalar yeniden belirlenmiştir.

Anılan Yönetmelik değişikliğinin tamamına erişmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171013.htm

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde aşağıdaki kişilerle irtibata irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

Fatih Uzun

Ortak, Gümrük Müşaviri

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.