1.1.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN E-FATURA, E-DEFTER VE E-ARŞİVE GEÇME ZORUNLULUĞU OLANLAR

677

E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına Geçmek Zorunda Olanlar

454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca;

  • 2016 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler,
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler,

1.1.2018 tarihi itibariyle E-Defter ve E-Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Bu kapsama giren mükelleflerin, sorun yaşamamaları için en geç 31.12.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına ilişkin gerekli başvurularını aşağıdaki adresler üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Mali Mühür Başvurusu İçin: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

E-Fatura Başvurusu İçin : https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

E-Defter Başvurusu İçin: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

E-Arşiv Uygulamasına Geçmek Zorunda Olanlar

  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan, 2016 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 milyon TL ve üzerinde olanların,

1.1.2018 tarihi itibariyle E-Arşiv uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde aşağıdaki kişilerle irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

Mükerrem Yanar

Ortak, YMM

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.