22 Şubat 2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11297 sayılı Karar ile entegrasyon yatırımlarına ilişkin değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Karar ile 2012/3305 sayılı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 17 Şubat 2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından...

17/02/2018 tarihli 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2)’de bazı değişiklikler yapılmıştır. Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nin...

17/02/2018 tarihli 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/22 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile 30/12/2017 tarihli ve 30286 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de...

15 Şubat 2018 tarihli ve 30333 sayılı Resmi Gazete’de Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:...

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Şubat 2018 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiştir.  Söz konusu Kanun ile yapılan düzenlemelerin ana...

16/02/2018 tarihli 30334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/19 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile Tebliğin 1 no.lu ekindeki listede kayıtlı etil alkol ve...

16/02/2018 tarihli 30334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/2 sayılı İthalat Tebliği ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2’nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları...

Kamuoyunda da bilindiği üzere üzere Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” adlı...

14/02/2018 tarihli 30332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve hava hudut kapıları...