Programın Amacı Öncelikli teknoloji alanlarında* yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer...

Resmî Gazete Tarihi: 17 Ağustos 2017 Resmî Gazete Sayısı: 10609 01.08.2016 sayılı, 2016/9093 sayılı Kararname eki Karar’ın 1. maddesi uyarınca, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım...

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 7033 sayılı kanun;...

Mayıs ayı sonuna kadar Meclisten geçmesi beklenen ve kanun tasarısı olarak düzenlenen “Üretim Reform Paketi” özellikle yenilikçi, verimli ve çevre dostu üretim konusunda önemli...