16/02/2018 tarihli 30334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/19 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile Tebliğin 1 no.lu ekindeki listede kayıtlı etil alkol ve...

16/02/2018 tarihli 30334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/2 sayılı İthalat Tebliği ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2’nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları...

Kamuoyunda da bilindiği üzere üzere Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” adlı...

14/02/2018 tarihli 30332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve hava hudut kapıları...

13/02/2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)’nin 5’inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde...

06/02/2018 tarihli 30216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin...

03/02/2018 tarihli 30321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) Seri No:18)’de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ ile (Seri No:28), 24/1/2015 tarihli...

03/02/2018 tarihli 30321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10797 sayılı Karar ile 9603.21.00.00.00 GTİP’inde yer alan “Diş Fırçaları” cinsi eşyanın ithalinde aşağıda belirtildiği şekilde 3...

02/02/2018 tarihli 30320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ ile (Tebliğ No:2018/3) 20/11/2017 tarihli ve 2017/11024 sayılı Bakanlar...

02/02/2018 tarihli 30320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ ile (Tebliğ No:2018/2) 20/11/2017 tarihli ve 2017/11024 sayılı Bakanlar...