02/12/2017 tarihli 30258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10994 sayılı Karar ile Nohut, Fasulye ve Barbunya cinsi tarım ürünlerinin ithalatındaki gümrük vergisi oranı sıfırlanmıştır. Anılan Karar...

02/12/2017 tarihli 30258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/33 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “ağır vasıta, zirai araç...

30/11/2017 tarihli 30256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/31 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “Ateşleyiciler (fırın ve ocaklarda...

29/11/2017 tarihli 30255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/32 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile aşağıdaki tabloda detayları belirtilen “Sıcak Haddelenmiş Levhalar” cinsi...

28/11/2017 tarihli 30254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/30 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan Cumhuriyeti menşeli 7303.00.10.00.11,...

28/11.2017 tarihli 30254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/30 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği ile Kore menşeli 3824.40.00.00.00 GTİP’li “Çimento, harç veya betonlara...

26/11/2017 tarihli 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10973 sayılı Karar ile 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının İndirimli Teminat, İhracat Taahhüdünün Kapatılması, İhracatın Gerçekleştirilmemesi,...

25/11/2017 tarihli 30251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan...

23.11.2017 tarihli 30249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/27 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Hindistan Cumhuriyeti (Hindistan) ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli...

22/11/2017 tarih ve 30248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10901 sayılı Karar ile 20.12.1995 tarihli 95/7606 sayılı İthalat Rejim Kararına ekli  I, II, III ve...