Sirkülerin Özeti: - Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamındaki ülke ve Hariç Sektör Listesindeki Değişiklik - 2016/9391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları eklerindeki listelerde yer alan bazı eşyanın...

Sirkülerin Özeti: - 1206.00.99.00.19 GTİP’indeki “ayçiçeği tohumu” cinsi eşyanın ithalindeki gözetim tutarının değiştirilmesi -Et ve bazı tahıl ürünlerinin ithalinde uygulanan gözetim tutarlarının yeniden belirlenmesi 1- 07/09/2017...

Sirkülerin Özeti: - İran menşeli 5503.20.00.00.00 GTİP’inde yer alan eşyanın ithalinde ek mali yükümlülük uygulanması -9603.21.00.00.00 GTİP’inde yer alan “diş fırçası” cinsi eşyanın ithalinde ek...

Sirkülerin Özeti: Keten, Rep veya Kolza Aspir ve Ayçiçeği Tohumları cinsi eşyanın ithalinde uygulanan gözetim tutarlarının değiştirilmesi. 1- 18/08/2017 tarihli 30158 sayılı Resmi Gazete’de...

Sirkülerin Özeti: Türkiye ile Singapur arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması A ve B Sınıfı OKSB’nin sağladığı kolaylıklardan faydalanma süresinin tek tip OKSB’ye başvuran...

Dış ticaret erbabı ve gümrük camiası olarak hepimiz nefesimizi tuttuk ve 15 Ağustos tarihini bekliyoruz. Peki 15 Ağustos’un gümrük ve dış ticaret dünyası açısından...

Hepimizin bildiği üzere Türkiye AB için kilit bir ortak olup Türkiye ile AB 1964'ten bu yana yürürlükte olan bir Ortaklık Anlaşması ile bağlıdır ve...

Sirkülerin Özeti: “Poliesterlerden kısmen çekimli iplik” ürününe yönelik geçici önlem uygulanması, Görsel veya işitsel yayınları herhangi  bir şekilde alma özelliğine sahip cihazlardan alınacak...

Sirkülerin Özeti: -Kıymetli Taşların ithalinde KKDF kesintisi uygulanmaması -Bazı tarım ürünleri için tarife kontenjanı uygulanması -Canlı hayvan ve et ithalinde Et ve Süt Kurumu’na tarife kontenjanı...

Sirkülerin Özeti: -7214 tarife pozisyonlarındaki bazı ürünlerin gümrük vergisi oranlarının değişmesi - İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi...