Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 29.11.2017 tarih ve 30255 sayılı Resmi Gazete’de...

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 29.11.2017 tarih ve 30255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eski Tebliğ’in “Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Genel Esaslar”...

Duyurumuz; Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanmış olan, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile ilgili yöntem ve esasları detaylı şekilde...

Duyurumuzda; 16.11.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan ve bu tarihte yürürlüğe girmesi kararlaştırılmış olan “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”...

Duyurumuzda; 7039 sayılı ve 19.10.2017 tarihli “Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında getirilen değişiklikler ve kavramlar değerlendirilmiştir.  Kanuna Genel...

Duyurumuzda; 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan ve 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale...

İlgili Duyurunun Özeti; Duyurumuzda, 28 Ekim 2017 günü 30224 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinin incelenmesi ve getirdiği değişiklik ve...

12/10/2017 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“Kanun”) 25 Ekim 2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Kanun...

12/10/2017 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“Kanun”) 25 Ekim 2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Kanun...

Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 06.10.2017 tarih ve 30202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik’in 1. maddesi...