Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB mevcut destek programlarında revizyonlar yapılacağı ve yeni destek programları ekleneceğine ilişkin çalışmalar yapıldığını duyurdu. KOSGEB KOBİ Gelişim...

3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca hazırlanarak, Resmi Gazete’nin 21 Eylül 2017 tarihli sayısında yayınlanan Maden Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile maden kaynaklarının, milli menfaatlere uygun olarak...

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11.08.2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile TÜBİS(Tüketici Bilgi Sistemi) başvuruların alınması, inceleme...

Elektronik ticaret bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin esasları düzenleyen bu Tebliğ internet üzerinden mal satışı, hizmet sunulmasına yönelik sözleşme yapılmasını,...

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır), 1951 yılında yürürlüğe girdikten sonra, uygulamadan kaynaklanan çeşitli ihtiyaçlardan dolayı 1995, 2001...

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 31 Temmuz 2017 tarihinde Kotasyon Yönergesinde yapılan değişiklik ile şirketlerin Borsa İstanbul’a kote olma şartlarında esnekliğe gidildi. Yapılan bu değişiklik ile...

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan, bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, sicil ve listeye kaydı, görevlendirilmesi, uymaları gereken temel ve etik ilkeler, çalışma...

Duyurumuzda; istisnalar hariç tüm yargılama süreçlerinin ertelenmesine neden olan “Adli Tatil” kavramının tanımı ve bunun yargılama süreçlerine etkisi, adli tatilden etkilenmeyecek olan istisnai dava...

5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu ile getirilen ve 2017 yılında çalışmaya başlayan Bölge Adliye Mahkemeleri (“BAM”), Yargıtay’dan farklı olarak bazı durumlarda duruşma yaparak davayı...

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 6 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, işbu Tebliğ ile; elektronik ticarete ilişkin kamuoyunda...