Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 sıra nolu Genel Tebliği 18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’de yer alan ve uygulamaya...

25/10/2017 tarih ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile Kanuna veya bireysel ya da toplu iş sözleşmesine...

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan 03.11.2017 tarihli duyuruya göre; tahsilatlarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle işveren ve sigortalıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla son ödeme tarihi 31.10.2017 olan 2017...

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan 03.11.2017 tarihli yazılı açıklamaya göre; 5510 Sayılı Kanun’un 40. maddesi kapsamında fiili hizmet süresi zammına tabi olan işyerlerinde çalışan sigortalıların, kapsam...

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 17.10.2017 tarihli Genel Yazısı ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında...

Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı 30.10.2017 tarih ve 5461186 sayılı genel yazı ile ertelenen prim borçlarının KDV mahsubu ile ödenebileceğini belirtmiştir. Duyuruya göre; 5510 sayılı Kanunun geçici...

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun Geçici 12. Maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden...

“Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çalışma ve...

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 29.09.2017  tarihli duyurusuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarını 7020 sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme tercihinde bulunarak yapılandıran ancak...

4 Nisan 2015 tarihli 6645 sayılı Kanunun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yaptığı değişiklikler ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik...