Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 4447 sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesindeki işveren prim desteği ile ilgili duyuru 21.07.2017 tarihinde yayımlanmıştır. Duyuruya...

4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. maddesinde yer alan işveren desteğinden yararlanmak için 01.06.2017 tarihinden sonra “01687” kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada Yeni Uygulama konulu 2017-24 sayılı genelge yayımlanmıştır. 687 sayılı Olağanüstü...

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Yurtdışı İşlemleri” konulu Genel Yazısı 30.06.2017 tarihinde yayınlanmıştır. Genel yazıya göre “İtalya, Kore ve Karadağ’daki sigortalılık sürelerini...

“Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik” 22 Haziran 2017 tarih 30104 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelikte Sosyal Yardımlaşma ve...

27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7020...

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 31.05.2017 tarihli “Nakil giriş ve çıkış işlemleri” hakkında duyuru yayımlanmıştır. Yapılan duyuruya göre işverenler işyerinde çalıştırdıkları sigortalıları kendilerine ait diğer...

Resmi Gazete Tarihi: 27/05/2017 Resmi Gazete sayısı: 30078 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na istinaden, serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla...

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7020 Sayılı Kanun”), 27 Mayıs 2017 tarih 30078 sayılı Resmi Gazete’de...

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Mayıs 2017 tarih 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMA...