“Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çalışma ve...

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 29.09.2017  tarihli duyurusuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarını 7020 sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme tercihinde bulunarak yapılandıran ancak...

Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yaklaşık 14 yıl Uzman ve Başuzman Hukukçu olarak görev yapan ve 2012 yılı Kasım ayından bu yana özel sektörde danışman...

4 Nisan 2015 tarihli 6645 sayılı Kanunun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yaptığı değişiklikler ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun Ek 79 uncu maddesi kapsamında bulunan şehitler ile harp...

27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliği, 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri...

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun kararı ile 2017/Temmuz ayına ilişkin prim ödeme son günü olan 31 Ağustos 2017 tarihinin Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi...

“Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 19 Ağustos 2017 tarih 30159 sayılı...

“Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 19 Ağustos 2017 tarih 30159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikle,...

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın Kurumlar Vergisi ve KDV’de sektörlere özel indirim yapılması hakkındaki açıklaması iş dünyasında memnuniyetle karşılandı. E. Hesap Uzmanı ve Mali Müşavir...