NAZALI Gümrük ve Dış Ticaret Ortağı Fatih UZUN tarafından yazılan "Hediyelik Eşyada Gümrük Muafiyetleri" adlı makale Dünya Gazetesinin 21.12.2017 tarihli internet baskısında yayımlanmıştır. Acısıyla tatlısıyla...

Gümrük mevzuatımızda 2008 yılından itibaren ithalat/ihracat yapan firmalar nezdinde uygulanan denetim sistemi mevcut. Bu denetim Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Yönetmeliği kapsamında yapılmakta ve...

NAZALI Gümrük ve Dış Ticaret Ortağı, Gümrük Müşaviri Fatih UZUN tarafından hazırlanan “Yeni Gümrük Kanunu Taslağı Neler Getiriyor” adlı makale Gümrük ve Ticaret Dergisinin...

NAZALI Gümrük ve Dış Ticaret Ortağı Fatih UZUN tarafından yazılan Doğrudan Satış Yöntemiyle Ürünlerini Pazarlayan İşletmelerin Gümrük Kıymeti Beyanında Dikkat Etmeleri Gereken Bir Husus:...

Çiğdem GÜRER, CFE (Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanı), SMMM Nazalı Hukuk Bürosu, Suistimal Risk Yönetimi ve İç Sistemler Ortağı 19 Mayıs Caddesi Dr. İsmet Öztürk Sokak Elit...

Yönetici ortağımız Ersin NAZALI ve Yunus ELMAS tarafından yazılan Gelir Toplanması ve Beyanı adlı makale Yaklaşım Dergisi’nin Mart sayısında yayımlanmıştır. Yunus ELMAS SMMM, SPK Bağımsız Denetçi Ersin...

1- Telafi Edici Vergi nedir? Telafi edici vergi, üçüncü ülke menşeli bir eşyanın Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç...

Ofisimizin Teşvikler ve Outsourcing Direktörü SMMM Serap Geyik tarafından hazırlanan “İşletme Bütçeleri ve Kontrol” adlı makale İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından çıkarılan...

Ofisimiz vergi denetçilerinden Ömer Emen ve Av.Büşra Kahraman tarafından hazırlanan “İkale Sözleşmeleri ve İkale Sözleşmesi Uyarınca İşçiye Ödenen Tazminatların Vergisel Yönden Değerlendirilmesi” adlı makale Yaklaşım Dergisi’nin Ocak 2017...

Yazar: Ersin NAZALI* Duygu KAPUCU** Yaklaşım / Kasım 2016 / Sayı: 287 I- GİRİŞ Transfer fiyatlandırması müessesesi, hissedarlık ve yönetim ilişkileri açısından birbirleriyle bağlantılı olan çok uluslu şirketlerin arasındaki...